Bästa glansen med polermedel

Många produkter är inte färdiga förrän de har fått en glänsande yta. Metalldelar bearbetas med stålborstar av olika slag, som fästs i maskiner. Därefter har man polerskivor, som motsvarar en putstrasa, men som också ska användas i en maskin. Slutbearbetning av ytan kan ske med polerskiva och ett vax, och …

Truckutbildning i Växjö

Trucken används inom många olika branscher och företag och är ett viktigt redskap. För att få köra truck måste man av säkerhetsskäl ha ett truckkort. Men det finns egentligen inget lagstadgat krav på körkort för truck, men då arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen kräver de flesta arbetsgivare detta …