Truckutbildning i Växjö

17 oktober 2021 Lily Hansen

editorial

Trucken används inom många olika branscher och företag och är ett viktigt redskap. För att få köra truck måste man av säkerhetsskäl ha ett truckkort. Men det finns egentligen inget lagstadgat krav på körkort för truck, men då arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen kräver de flesta arbetsgivare detta av sina anställda. 

Truckkortet kom också en gång i tiden till just för att minska antalet arbetsplatsolyckor. På de arbetsplatser där medarbetarna har truckkort brukar också arbetet fungera bättre och flyta på smidigare. 

Med ett truckkort blir man mer attraktiv på arbetsmarknaden men får också enklare att förhandla upp sin lön. Att investera i ett truckkort är därför en säker investering som brukar löna sig flera gånger om. Ett truckkort är också betydligt enklare att ta än ett vanligt körkort, och kostar endast tvåtusen femhundra för kategori A+B. Då får man behörighet att köra de lite mindre truckarna, som ofta används vid lagerarbete. 

För att få köra de lite större truckarna som exempelvis hjullastare, timmertruck och terminaltruck, behöver man ta ett truckkort i kategori C+D.

 

 

Hur gammal måste man vara för att få ta truckkort?

För att få ta truckkort måste man vara arton år men det går att få dispens från det att man fyller sexton år. Det finns flera företag som erbjuder körutbildning av truck. En truckutbildning i Växjö är intensiv men tar bara två dagar. Utbildningen består av olika körövningar och teori. Teoridelen kan man göra online via internet vilket betyder att man bara behöver vara på plats i Växjö under en dag; https://säkratruckutbildningar.se/truckkort-vaxjo/.

Ett truckkörkort i Växjö har inget bäst-före-datum men många arbetsgivare kräver att medarbetarna med några års mellanrum går en repetitionsutbildning. Detta för att säkerheten ska upprätthållas på arbetsplatsen. Denna utbildning brukar arbetsgivaren betala. Vanligtvis utförs repetitionsutbildningar på arbetsplatsen och körövningarna anpassas till de riskmoment som finns.

 

 

Fler nyheter