Truckutbildning i Växjö

Trucken används inom många olika branscher och företag och är ett viktigt redskap. För att få köra truck måste man av säkerhetsskäl ha ett truckkort. Men det finns egentligen inget lagstadgat krav på körkort för truck, men då arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen kräver de flesta arbetsgivare detta …