Så ska kemikalier förvaras

17 april 2020 william eriksson
Så ska kemikalier förvaras

Det är viktigt att förvara kemikalier säkert och enligt de anvisningar som är utarbetade för respektive vätska. I de flesta fall förvaras kemikalier bäst i ett märkt kemikalieskåp eller kemiförråd. Hänsyn måste tas till om ämnet är miljöfarligt, brandfarligt, frätande eller explosionsfarligt etc. På det säkerhetsblad som finns till varje ämne finns det klara riktlinjer och rekommendationer för hur de ska förvaras. Ibland kan kemikalier behöva förvaras i separata kemikalieskåp då det finns specifika ämnen som kan reagera tillsammans och orsaka bränder eller explosioner.

 

Välj rätt kemikalieskåp

Ska man införskaffa ett kemikalieskåp finns det flera faktorer man bör ta hänsyn till i val av skåp. Beroende på verksamhet kanske man behöver ett skåp som kan klara att stå utomhus? Också mängden av kemikalier som ska förvaras spelar in. Hur många behållare och hur stora är de? Kanske passar ett kemikalieskåp med lådor bäst då det kanske blir enklare att hålla ordning? Ska man förvara brandfarliga eller miljöfarliga ämnen finns det speciella bestämmelser som man måste följa för att minimera risker om olyckan ändå skulle var framme. Skåpet måste vara speciellt framtaget för sådana ämnen så att det kan samla upp eventuellt spill om behållarna skulle gå sönder. 

 

 

Viktigt att även ta hänsyn till arbetsrutinerna

Ibland behöver man även förvara öppnade förpackningar med kemikalier och då måste kemikalieskåpet även vara utsedda med ventilation och fläkt. Detta för att exempelvis starka lukter eller brandfarliga ångor kan ställa till skada. Är de ämnen man vill förvara frätande är det även viktigt att kemikalieskåpet är tillverkat av material som klarar att stå emot syra om något skulle läcka ut. Men viktigt är också att tänka på hur själva arbetet ser ut för de som ska använda kemikalierna som förvaras i skåpet. Är det många som ska öppna skåpet dagligen, behöver det placeras lättillgängligt och kanske ha en ergonomisk höjd? 

 

Fler nyheter