Så ska kemikalier förvaras

Det är viktigt att förvara kemikalier säkert och enligt de anvisningar som är utarbetade för respektive vätska. I de flesta fall förvaras kemikalier bäst i ett märkt kemikalieskåp eller kemiförråd. Hänsyn måste tas till om ämnet är miljöfarligt, brandfarligt, frätande eller explosionsfarligt etc. På det säkerhetsblad som finns till varje ämne …