Viktigt med geoteknisk undersökning inför bygget

26 februari 2022 Jenny Olsson

Att utföra en geoteknisk undersökning inför bygget är av allra största vikt då det handlar om att lära känna marken så att man kan planera för rätt grundläggningslösning. Att utföra en markundersökning är väldigt ofta ett krav för att få ett bygglov beviljat. Geogrund utför markundersökningar åt såväl privatpersoner som företag och organisationer. Storleken på det planerade bygget spelar ingen roll då det kan gälla allt från ett villabygge eller ett helt bostadsområde som Geogrund kan hjälpa till med.

Geogrund är det ledande företag inom geotekniska undersökningar i Stockholms län och de har många fina samarbeten med de största hustillverkarna. De vittnar alla om det fina samarbetet och väldigt bra utförda jobb av Geogrund som alltid får fina vitsord från kunderna. Det är just kunderna som är det allra viktigaste för företaget som ständigt siktar på att ge kunderna den absolut bästa lösningen till ett så förmånligt pris som möjligt. Med hjälp av sina olika maskiner som passar till olika projekt kan de välja helt rätt maskin för varje tillfälle vilket gör arbetet tidseffektivt och därmed även kostnadseffektivt.

geoteknisk undersökning

Företaget utför markundersökningar som säkrar framtiden för det planerade bygget under många år framåt. Geogrund utför även miljö- och vattenanalyser då det behövs ett professionellt utlåtande. Man får hjälp av kompetenta och erfarna miljökonsulter där man analyserar allt från vattenanalys, grundvattenmätning och mark. Radonmätning är en annan tjänst som Geogrund erbjuder där man som boende, markägare och fastighetsägare kan få hjälp med att ta reda på om när- och inomhusmiljön är säkra.

Om du som företag eller privatperson har planer på någon typ av bygge så kan det vara en mycket bra idé att kontakta Geogrund. Företaget hjälper mer än gärna till och svarar på frågor och funderingar. Man är välkommen att ta del av tidigare uppdrag och företaget ser fram emot ett nytt samarbete. 

 

Fler nyheter