Invaliditetsintyg av olika grader

28 april 2021 jonas olsson

Om du har varit med om en olycka som medfört skada ska du vara mycket noga med att kontrollera ifall du blir fullt återställd efter olyckan. Om du inte blir det kan du begära att få en utredning där din funktion kontrolleras. Med funktion menas din rörelseapparat, den som gör att du kan röra alla delar av din kropp. Och det är något som lätt kan bli påverkat ifall du har skadat muskler, senor, ledband eller haft ett benbrott.

Känner du att du inte kan röra dig som förut kan du göra en sökning på invaliditetsintyg, där exempelvis hemsidan https://www.invaliditetsintyg.se/ kommer upp. De två variabler som behövs för att du ska göra en utredning är att du hade en olycksfallsförsäkring när olyckan skedde. Och att du upplever en funktionsnedsättning efter olyckan. Själva utredningen kommer att bekostas av försäkringsbolaget, och är alltså därför helt gratis för din del.  

Fritid eller arbete

När det gäller skador är det viktigt att du skiljer på var och när skadan har skett. Om den skett under skoltid, arbetstid, utövande av en klubbsport eller liknande kan det finnas försäkringar som träder in där. Även om du inte själv har någon olycksfallsförsäkring. Då gäller speciella regler för var och en av dessa olika olycksfallstillfällen, så det får du göra en egen sökning på. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag innan du går vidare.

Får du en bevisad funktionsnedsättning och ett invaliditetsintyg kan du få en ersättning som hjälper dig i ditt fortsatta leverne. Du kan använda den till att skola om dig, ordna hjälpmedlen i ditt hem eller på ditt arbete. Eller så kan du använda ersättningen som en täckning för eventuell förlorad arbetsinkomst under din sjukskrivning. Hur stor summan är beror dock på vad som hänt och hur hög grad av funktionshinder som du fått efter skadan.

Fler nyheter