I Skåne kan du få hjälp med trädbesiktning

23 januari 2022 jonas olsson

editorial

Har ni träd där hemma i trädgården som ni inte riktigt vet hur de mår egentligen? Då ska ni kontakta en arborist. En sådan kan allt som finns att veta om träd och hur de ska skötas. Det kan vara svårt för gemene man att avgöra om ett träd är friskt och mår bra eller om det är sjukt, bara genom att titta på det. 

En arborist kan se på ett träd om det är sjukt eller friskt. Genom ett par undersökningar, men ibland bara med hjälp av blotta ögat, kan det upptäckas sjukdomar eller röta hos ett träd. Har man träd i sin trädgård kan det vara bra att ibland ta kontakt med en arborist för att göra en trädbesiktning. Behöver ni göra en trädbesiktning i Skåne finns det gott om arborister där. 

trädbesiktning Skåne

Om sjukdom upptäcks vid en trädbesiktning

Om det upptäcks genom en besiktning av ett träd att det inte mår så bra, kanske är det angripet av någon sjukdom eller av röta, ja då behöver man ta ett beslut. Det ska beslutas om trädet ska fällas eller om det kommer att tillfriskna av sig själv. Om ett träd mitt ibland andra träd blir sjukt riskerar det att smitta även närliggande träd med sjukdomen. I sådana fall brukar det ofta bli så att man fäller trädet som är drabbat av sjukdom för att det inte ska smitta fler träd. 

Men det är inte alltid som man behöver fälla trädet efter att sjukdom har upptäckts vid en trädbesiktning. Det kan ibland räcka gott med att beskära trädet. Det innebär att man tar bort de delar av trädet som är angripet av rötan eller sjukdomen. I de flesta fall vill man behålla trädet så länge det går eftersom träden är så viktiga för både oss människor men också andra arter. 

Fler nyheter