Beställ själv high vacuum pumps

28 november 2020 jonas olsson

Inom mekanik, teknik och även biologin finns det pumpar av olika slag. Hjärtat är en slags pump som ser till att blod skickas ut i kroppen i ett passande flöde. När man tillverkar pumpar så är designen annorlunda men funktionen ska ändå vara densamma.

Pumpen är det som driver ut en vätska eller gas i ett flöde som inte hade varit densamma utan pumpen. Det kan vara för att man vill kontrollera flödets mängd eller hastighet. Men det är också ofta enda anledningen till att ett flöde hålls igång överhuvudtaget.  

 

Utrustning i utmanande miljöer

High vacuum pumps är en slags pumpar som arbetar i ett högt vakuum, vilket gör att det är en hel del anpassningar som måste göras för att pumpen ska klara av den miljön. I och med att pumpen ska arbeta i ett högt vakuum så är det ett mycket speciellt förhållande som andra pumpar inte klarar av att fungera i.

 

 

Men för den rätta konstruktionen så är det också en mycket hållbar och bekväm miljö. Det är ett arbetssätt där pumpen inte är utsatt för yttre påverkan eller slitage som kommer med nedsmutsning och åverkan av yttre faktorer. Så trots att pumpar i högt vakuum kan få en tung uppgift så är de samtidigt förskonade från andra faktorer som andra pumpar kämpar med.  

 

Under speciella förhållanden

Pumpar som ska kunna arbeta i högt vakuum används ofta inom speciella områden som inte är så vanliga utanför industrin eller forskningen. Det krävs inte bara en speciell utrustning utan även drifttekniker som kan klara av att driva och underhålla pumparna.

Även det är en specialisering som få har utbildning i. De som sköter service och utbyte av pumparna är ofta servicetekniker som åker runt både inom landet och utomlands för att sköta om pumparna. Vilket också visar hur speciellt område det rör sig om.

Fler nyheter