VVS konsulter har klimatsmarta lösningar

26 november 2020 jonas olsson

VVS är ett viktigt område inom byggnation och kan jämföras med kroppens blodomlopp. Utan värme, ventilation och sanitet blir det inte en funktionell fastighet. För att allt ska bli rätt, men även av miljöekonomiska skäl, bör man så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av VVS konsulter. De kan göra en ordentlig VVS projektering så att man får en bra helhetsbild över de olika installationer som måste göras för att säkerställa behoven på ett klimatsmart sätt.

Det gäller inte bara att få ett fungerande VVS system på plats utan det måste också vara rätt dimensionerat. Ett överdimensionerat system kostar onödigt mycket medan ett som är underdimensionerat inte fungerar för alla de olika behov som de som ska nyttja fastigheten har. Det kan också vara så att det inte fungerar med andra system som finns installerade. 

Ett riktigt skräckexempel på underdimensionerat VVS system är Berlins nya flygplats. För att flygplatsen över huvud taget skulle kunna tas i bruk fick man gå in och göra ändringar i VVS systemet vilket ledde till höga extrakostnader och en tio år försenad öppning.

Viktigt att man tar hjälp av en erfarna VVS konsulter

Det gäller alltså att inte slarva med projekteringen och man har mycket att vinna genom att ta in erfarna och professionella VVS konsulter som har arbetat med liknande byggnationer förut. 

För att exakt kunna beräkna och utforma installationerna använder sig VVS konsulterna av speciella datorprogram som gör en modell av den byggnad som ska uppföras.  Modellen underlättar arbetet och gör det enklare att utforma VVS installationerna redan i planeringsfasen.

En VVS konsult kan även hjälpa till med energiberäkningar och energideklarationer, men även utreda hur man kan bli mer energieffektiv för att spara både miljön och pengar. Det finns även VVS konsulter som erbjuder olika certifieringstjänster inom miljöbyggnad för de fastighetsägare som vill satsa på en miljöprofil.

Fler nyheter