Virus och virussanering

31 januari 2021 william eriksson

Virus är små partiklar som finns överallt omkring oss men som inte är synliga för blotta ögat. Även fast de är små kan de ge allvarliga sjukdomar hos människor och djur. Virus har ingen möjlighet att fortplanta sig på egen hand utan är beroende av levande organismer för vidare spridning. Trots detta kan virus överleva på ytor eller föremål i väntan på en ny värd att invadera. Goda rengöringsrutiner av utrymmen där många människor vistas dagligen är därför viktigt för att förhindra spridning av virus.

 

Hur sprids virus?

Virus kan ta sig in i kroppen på olika sätt. Några av de organ som ofta drabbas av virusinfektioner är luftvägarna och lungorna. Att luftvägsvirus är så vanliga är sannolikt inte en slump, då människor enkelt sprider viruspartiklar i luften när de pratar och andas, eller via hosta och nysningar. En enda nysning kan innehålla uppemot 200 miljoner infektiösa viruspartiklar och kan potentiellt smitta ett helt kontor, en fullsatt buss eller ett helt klassrum. Hur länge ett virus överlever utanför sin värd varierar och kan påverkas av faktorer som temperatur, luftfuktighet och solljus.

 

 

Hur kan vi sanera miljöer från virus?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid en virussanering. För ett tillfredsställande resultat behövs kunskap om virusets egenskaper och vilka rengöring- och desinfektionsmedel som är effektiva. Vid val av rengöringsmedel är det också viktigt att tänka på vilken typ av ytor som ska rengöras för att undvika skador på materialet. 

Ska man sanera på egen hand bör man noga kontrollera informationen om hur medlen ska hanteras, då de i vissa fall kan vara irriterande för luftvägar och hud. Det är också viktigt att skydda sig själv mot potentiell smitta. Professionella städ- och saneringsfirmor såsom exempelvis Svensk Skadedjurssanering kan effektivt och säkert sanera större lokaler och komma åt på ställen som annars är svåra att nå. 

Fler nyheter