Vem beslutar om vägmarkeringar?

22 juli 2022 Helen Johansson

editorial

Vem beslutar om vägmarkeringar?

Detta är en fråga som många bilister har ställt sig vid något tillfälle. Svaret visar sig vara ganska komplicerat. Det finns ett antal olika parter som är inblandade i processen med vägmarkeringar, och det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för att göra ändringar vid behov. I det här blogginlägget kommer vi att utforska vägmarkeringsvärlden och diskutera vem som fattar besluten om var och hur linjerna målas på våra gator!

 

Det första steget för att förstå vem som beslutar om vägmarkeringar är att veta lite om vägmarkeringarnas historia. I bilismens tidiga dagar fanns det inga riktiga regler eller bestämmelser om var bilarna skulle köra eller hur de skulle parkeras. Detta ledde till en hel del kaos och förvirring, och det dröjde inte länge innan olyckor började att hända. För att förbättra säkerheten började städer och kommuner experimentera med olika sätt att märka upp vägar. En av de första metoderna var att måla linjer i mitten av gatan. Detta hjälpte förarna att hålla sig i sina körfält och undvika att kollidera med mötande trafik.

 

Så småningom insåg regeringarna att de behövde standardisera sättet att markera vägar på. I USA skapade den federala regeringen 1935 en uppsättning standarder för vägmarkeringar. Dessa standarder antogs av många andra länder och används fortfarande idag. Den senaste versionen av standarderna publicerades 2009.

vägmarkeringar

Så vem exakt bestämmer över vägmarkeringar?

I korthet är det en gemensam insats mellan lokala, statliga och federala myndigheter. Varje myndighetsnivå har en roll att spela i planeringen, utformningen och underhållet av vägmarkeringar.

 

Lokala myndigheter ansvarar för det dagliga underhållet av vägmarkeringar. Detta inkluderar ommålning av linjer som har blekts av trafik eller väder. De lokala myndigheterna hanterar också förfrågningar från företag och invånare att ändra vägmarkeringar. Om ett företag till exempel vill sätta upp en skylt mitt på gatan måste det ansöka om tillstånd från den lokala myndigheten.

 

Tack för att du läste!

Fler nyheter