Sektionsfällning av träd i Skåne

16 december 2021 jonas olsson

editorial

Det är alltid tråkigt när man måste fälla ett träd men många gånger har man inget val. Kanske ska man bygga på marken och behöver mera plats. Eller så har trädet vuxit sig alltför stort och skuggar för mycket. Kanske står det också alldeles för nära fasaden och riskerar att skada både den och taket. Det händer också att träd blir sjuka och av den anledningen måste tas ner.

Att fälla träd som står i trånga miljöer nära hus eller inne på en gård kan vara knepigt. För att fällningen ska gå säkert till och ibland även vara möjlig, brukar man såga ner trädet bit för bit genom så kallad sektionsfällning. För att nå de olika delarna använder man sig oftast av en skylift, men i de fall det är väldigt trångt och ont om plats, klättrar man i stället upp i trädet för att därifrån såga ner det. 

 

image

 

Det är viktigt att det företag man anlitar har ordentliga försäkringar

Trädfällning i trånga miljöer är ingenting som man själv ska syssla med då riskerna är alldeles för stora. Träd och grenar kan i värsta tänkbara scenario falla över elledningar, hus, bilar och förbipasserande människor. I stället ska man anlita ett företag som har trädvård och trädfällning som sitt specialområde. Då gör de först en analys över vilka risker som föreligger vid fällningen och beslutar därefter vilken metod som ska användas. 

Det kan vara bra att ta in prisuppgifter från mer än ett företag innan man bestämmer sig. Som privatperson kan man också nyttja rut-avdraget på själva arbetskostnaden vid trädfällning i Skåne. Men man kan inte bara titta på kostnaden, utan det är viktigt att det företag man väljer också har ordentliga försäkringar. Detta ifall något ändå skulle gå fel och skador skulle uppstå, som om exempelvis elledningar träffas av fallande grenar och måste repareras.

Fler nyheter