Hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

27 november 2020 jonas olsson

När någon går bort och lämnar saker, hus och andra tillgångar efter sig ska man göra en bouppteckning, som kan sägas vara ett slags bokslut över livet. I bouppteckningen sammanställs den avlidnes alla tillgångar och skulder, och det är de personer som ärver som är delägare i dödsboet. Som delägare av ett dödsbo representerar man den avlidne eller dödsboet och måste enhälligt besluta vad som ska göras med kvarlåtenskapen. 

En bouppteckning ska ske senast tre månader efter att personen avlidit, och sedan har man ytterligare en månad på sig att skicka in handlingarna till Skatteverket där de registreras. Ibland finn det inga tillgångar i dödsboet och då kan man istället göra en dödsboanmälan. Då är det i stället socialkontoret i den kommun som den avlidne bodde i som gör dödsboanmälan. 

 

I vissa fall kan man göra bouppteckningen själv

Är det ett mindre dödsbo som är enkelt att överblicka och om man är sams kan man själv göra bouppteckningen. Men för att den juridiskt sett ska vara giltig måste man ha två utomstående förrättningsmän som intygar att bouppteckningen har gått rätt till. 

 

 

Det finns flera bra sidor på internet som beskriver hur man ska gå tillväga för att det ska bli rätt och lagligt. Men är det ett större dödsbo eller om man inte är överens är det bättre att ta hjälp utifrån och anlita en jurist specialiserad på bouppteckning. Länktips: https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/.

Det kostar naturligtvis att anlita en jurist och priserna kan variera. Genom att exempelvis söka på bouppteckning i sölvesborg får man upp flera hemsidor till jurister där man också kan se hur mycket de tar betalt per timme, vilket gör det enkelt att jämföra priser. En bouppteckning tar ungefär fyra timmar att göra för en erfaren jurist, men är det ett större dödsbo kan det även ta längre tid.

Fler nyheter