Byggnadssmide låter nästan poetiskt och det är nästan det också.

13 augusti 2021 Lily Hansen

Byggnadssmide i stål, aluminium eller rostfritt innebär exempelvis att göra en byggnad estetisk genom att konstruera stommar till balkongräcken och trappräcken. För att skydda byggnaden finns inbrottsskydd i form av stålgaller. I varje ny byggnad behövs det mycket stål för att garantera säkerhet och hållbarhet. Det finns därför företag som specialiserat sig på byggnadssmide och som gör det i stor skala. 

De som arbetar med tunga produkter behöver mycket kunnande och erfarenhet både av traditionella metoder och modern teknik. Ett modernt sätt att arbeta är att vara miljömedveten. Detta gör man genom att arbeta enligt FR2000-standarden och följa kraven på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

 

 

Stål och smide är arbete med hög värme och tunga lyft – då måste man veta vad man gör.

En expert på byggnadssmide behöver gedigen utbildning i bland annat svetsteknik, säkerhet, och arbete på höjd. Man behöver också ha utbildats i arbete med sax-, sky- och kranlyft samt säkra lyft. Säkerheten är i fokus och det måste bli ett gediget resultat. Personal som är utbildad i hjärt-och lungräddning och använder ID06 är ytterligare garant för ett seriöst arbete. 

Ett företag som sköter tillverkning enligt beställningar från kund behöver också kunna stå till tjänst med montering av produkterna. De tunga konstruktionerna behöver svetsas och lyftas för att komma på plats. Då krävs kompetent personal som är välutbildad och van vid den typen av arbete. Ett företag som kan följa produkten från planering till färdig installation visar på helhetstänkande och förståelse för produktens egenskaper och kommande påfrestningar.

Det är i samspelet mellan kund och producent nya lösningar utvecklas. Inget projekt är för stort för en välutrustad, väldimensíonerad verkstad som inriktar sig på att förse moderna byggnader, exempelvis industribyggnader, med byggnadssmide.

Fler nyheter